PEMBEKALAN DAN PEMASANGAN PERKAKASAN KESELAMATAN FIREWALL-Tutup

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang beroperasi di sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Lembah Klang serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempohnya di bawah kod bidang seperti berikut :-

210107– ICT SECURITY AND FIREWALL, ENCRYTION, PKI, ANTIVIRUS

NO. SEBUT HARGA : MSN/SH/012/2024 (S)
TAJUK SEBUTHARGA : PEMBEKALAN DAN PEMASANGAN PERKAKASAN KESELAMATAN FIREWALL
TARIKH BUKA : 28 FEBRUARI 2024 (SELASA)
TARIKH TUTUP : 6 MAC 2024 (RABU)
SEBELUM PUKUL 12.00 TENGAHARI

Dokumen sebut harga boleh dimuat turun di laman ini. (Sila rujuk lampiran)

Dokumen sebut harga perlu dihantar bersama Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM), Sijil Akuan Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan satu(1) salinan penyata bank syarikat yang terkini.

Dokumen sebut harga yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermeteri dan bertanda dengan No. Sebut Harga dan Tajuk di sebelah kiri  atas sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga seperti alamat di bawah :

                                    Lobi Aras 1 (Belakang)

                                    Bangunan Pentadbiran

                                    Majlis Sukan Negara Malaysia

                                    Kompleks Sukan Negara

                                    57000 Bukit Jalil

                                    Kuala Lumpur

Dokumen sebut harga yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup sebut harga tidak akan diterima.

Pihak syarikat yang memerlukan penjelasan lanjut hendaklah menghubungi pegawai berikut :-

Cik Norfarizan Noordin ( Urusetia Perolehan )                                  : 03-89929066

En. Mohamad Zamri Napiah (Spesifikasi Pembekalan)                : 03-89929856

Muat Turun: <Iklan><Spesifikasi><Maklumat Penyebutharga><Akuan Pembida>