Majlis Sukan Negara Malaysia

OBJEKTIF

OBJEKTIF

1.    Memastikan lebih ramai atlet dan atlet para melayakkan diri ke program podium.

2.    Memastikan pengurusan program pembangunan atlet dilaksanakan secara bersistemastik dan berstruktur dengan kerjasama semua pemegang taruh.

3.    Memastikan agensi-agensi pelaksana peringkat kebangsaan dan negeri berkeupayaan menguruskan program latihan dengan berkesan.

4.    Mewujudkan penilaian dan piawaian kebangsaan dalam aspek pembangunan atlet.

5.    Bertindak sebagai pakar rujuk teknikal dalam pengurusan dan pembangunan sukan prestasi tinggi di malaysia.

6.    Menyelaraskan semua perkhidmatan sokongan dalam pelbagai aspek seperti pengurusan kejurulatihan, kemudahan latihan, kebajikan atlet dan tadbir urus di setiap peringkat pembangunan sukan prestasi tinggi.

Majlis Sukan Negara Malaysia