Majlis Sukan Negara Malaysia

VISI DAN MISI

VISI

Peneraju Sukan Prestasi
Tinggi Terunggul Ke Arah
Melahirkan Lebih Ramai Atlet Bertaraf Antarabangsa

MISI

Memastikan Program
Pembangunan Sukan Berprestasi
Tinggi Dilaksanakan Secara Menyeluruh,
Sistematik dan Berkesan Di Semua Peringkat

Majlis Sukan Negara Malaysia