Majlis Sukan Negara Malaysia
PERKHIDMATAN DOBI DI KOMPLEKS MSN NILAI, NEGERI SMEBILAN UNTUK MSNM

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang beroperasi di sekitar Negeri Sembilan serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) yang masih sah tempohnya di bawah kod bidang seperti berikut :-

222302 – DOBI

NO. SEBUT HARGA : MSN/SH/027/2024 (SPK)
TAJUK SEBUTHARGA : PERKHIDMATAN DOBI DI KOMPLEKS MSN NILAI, NEGERI SMEBILAN UNTUK MSNM
TARIKH BUKA : 20 MEI 2024 (ISNIN)
TARIKH TUTUP : 27 MEI 2024 (ISNIN)
SEBELUM PUKUL 12.00 TENGAHARI

Dokumen sebut harga boleh dimuat turun di laman ini. (Sila rujuk lampiran)

Dokumen sebut harga perlu dihantar bersama Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM), Sijil Akuan Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia, Sijil Pematuhan Cukai atau Tax Compliance Certificate (TCC) dan satu(1) salinan penyata bank syarikat yang terkini.

Dokumen sebut harga yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermeteri dan bertanda dengan No. Sebut Harga dan Tajuk di sebelah kiri atas sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga seperti alamat di bawah :

Lobi Aras 1 (Belakang)

Bangunan Pentadbiran

Majlis Sukan Negara Malaysia

Kompleks Sukan Negara

57000 Bukit Jalil Kuala Lumpur

Dokumen sebut harga yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup sebut harga tidak akan diterima.

Pihak syarikat yang memerlukan penjelasan lanjut hendaklah menghubungi pegawai berikut :-

Cik Norfarizan Noordin ( Urusetia Perolehan ) : 03-89929066
Encik Mohd Nashrul Mohd Hassan (Spesifikasi Pembekalan) : 03-89929771

Muat Turun: <Iklan><Spesifikasi><Maklumat Penyebutharga><Akuan Pembida>

PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN PERAKAM WAKTU (FACE THERMAL) DI MAJLIS SUKAN NEGARA, BUKIT JALIL, KUALA LUMPUR

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang beroperasi di sekitar Kuala Lumpur dan Lembah Klang serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempohnya di bawah kod bidang seperti berikut :-

210101 – Hardware (Low End Technology)
210102 – Hardware (High End Technology)

NO. SEBUT HARGA : MSN/SH/026/2024 (SPK)
TAJUK SEBUTHARGA : PERKHIDMATAN PENYELENGGARAAN PERALATAN PERAKAM WAKTU (FACE THERMAL) DI MAJLIS SUKAN NEGARA, BUKIT JALIL, KUALA LUMPUR
TARIKH BUKA : 20 MEI 2024 (ISNIN)
TARIKH TUTUP : 27 MEI 2024 (ISNIN)
SEBELUM PUKUL 12.00 TENGAHARI

Dokumen sebut harga boleh dimuat turun di laman ini. (Sila rujuk lampiran)

Dokumen sebut harga perlu dihantar bersama Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM), Sijil Akuan Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia, Sijil Pematuhan Cukai atau Tax Compliance Certificate (TCC) dan satu(1) salinan penyata bank syarikat yang terkini.

Dokumen sebut harga yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermeteri dan bertanda dengan No. Sebut Harga dan Tajuk di sebelah kiri atas sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga seperti alamat di bawah :

Lobi Aras 1 (Belakang)

Bangunan Pentadbiran

Majlis Sukan Negara Malaysia

Kompleks Sukan Negara

57000 Bukit Jalil Kuala Lumpur

Dokumen sebut harga yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup sebut harga tidak akan diterima.

Pihak syarikat yang memerlukan penjelasan lanjut hendaklah menghubungi pegawai berikut :-

Cik Norfarizan Noordin ( Urusetia Perolehan ) : 03-89929066
En. Mohd Faisal Embong (Spesifikasi Pembekalan) : 03-89929704

Muat Turun: <Iklan><Spesifikasi><Maklumat Penyebutharga><Akuan Pembida>

PEMBEKALAN PERALATAN PAKAI BUANG UNTUK KAFETARIA ATLET ‘TIME OUT’ DI BUKIT JALIL KUALA LUMPUR

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang beroperasi di sekitar Kuala Lumpur dan Lembah Klang serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempohnya di bawah kod bidang seperti berikut :-

020401 – PERALATAN DAN PERKAKASAN DOMESTIK 020501 – BAHAN PEMBUNGKUSAN/BEKAS/KOTAK/PALET

NO. SEBUT HARGA : MSN/SH/025/2024 (SPK)
TAJUK SEBUTHARGA : PEMBEKALAN PERALATAN PAKAI BUANG UNTUK KAFETARIA ATLET ‘TIME OUT’ DI BUKIT JALIL KUALA LUMPUR
TARIKH BUKA : 16 MEI 2024 (KHAMIS)
TARIKH TUTUP : 30 MEI 2024 (KHAMIS)
SEBELUM PUKUL 12.00 TENGAHARI

Dokumen sebut harga boleh dimuat turun di laman ini. (Sila rujuk lampiran)

Dokumen sebut harga perlu dihantar bersama Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM), Sijil Akuan Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan satu(1) salinan penyata bank syarikat yang terkini.

Dokumen sebut harga yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermeteri dan bertanda dengan No. Sebut Harga dan Tajuk di sebelah kiri atas sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga seperti alamat di bawah :

Lobi Aras 1 (Belakang) Bangunan Pentadbiran Majlis Sukan Negara Malaysia Kompleks Sukan Negara 57000 Bukit Jalil Kuala Lumpur

Dokumen sebut harga yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup sebut harga tidak akan diterima.

Pihak syarikat yang memerlukan penjelasan lanjut hendaklah menghubungi pegawai berikut :-

Cik Norfarizan Noordin ( Urusetia Perolehan ) : 03-89929066
Cik Azira zainuddin (Spesifikasi Pembekalan) : 03-89929713

Muat Turun: <Iklan><Spesifikasi><Maklumat Penyebutharga><Akuan Pembida>

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH GELANGGANG TAKRAW DAN GELANGGANG SERBAGUNA SEDIADA DI KOMPLEKS SUKAN MSN KUALA ROMPIN, PAHANG UNTUK MSNM

Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) bagi Negeri Pahang dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Gred G1 dan Kategori – CE Pembinaan Kejuruteraan Awam dibawah Kod CE21 – (Kerja-Kerja Kejuruteraan Awam), Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan pendaftarannya masih berkuatkuasa.

NO. SEBUT HARGA : MSN/SH/011/2024 (SK)
TAJUK SEBUT HARGA : KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH GELANGGANG TAKRAW DAN GELANGGANG SERBAGUNA SEDIADA DI KOMPLEKS SUKAN MSN KUALA ROMPIN, PAHANG UNTUK MSNM
TARIKH BUKA : 13 MEI 2024 (ISNINI)
TAKLIMAT : 16 MEI 2024 (KHAMIS/10.30 PAGI)
& LAWATAN TAPAK KOMPLEKS SUKAN MSN ROMPIN, PAHANG
TARIKH TUTUP : 23 MEI 2024 (KHAMIS)
SEBELUM PUKUL 12.00 TENGAHARI

Akuan Pembida, dokumen sebut harga dan Borang Maklumat Penyebutharga boleh dimuat di laman ini. (Sila rujuk lampiran). Kehadiran semasa sesi taklimat dan lawatan tapak adalah diwajibkan. Pihak kontraktor juga diwajibkan membawa salinan lesen dan cop syarikat semasa lawatan tapak tersebut.

Dokumen sebut harga perlu dihantar bersama Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM), Sijil Pendaftaran CIDB, Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM), Sijil Akuan Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia, Sijil Pematuhan Cukai atau Tax Compliance Certificate (TCC) dan satu(1) salinan penyata bank syarikat yang terkini.

Dokumen sebut harga yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermeteri dan bertanda dengan No. Sebut Harga dan Tajuk di sebelah kiri atas sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga seperti alamat di bawah :

Peti Sebutharga & Tender Lobi Aras 1 (Belakang) Bangunan Pentadbiran Majlis Sukan Negara Malaysia Kompleks Sukan Negara 57000 Bukit Jalil Kuala Lumpur

Dokumen sebut harga yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup sebut harga tidak akan diterima.

Pihak syarikat yang memerlukan penjelasan lanjut hendaklah menghubungi pegawai berikut :-
Cik Norfarizan Noordin@Mustapha ( Urusetia Perolehan) : 03-89929066
En. Muhamad Faezal Md Noh ( Spesifikasi Teknikal) : 03-89929837

Muat Turun: <Iklan><Spesifikasi><Maklumat Penyebutharga><Akuan Pembida>

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SALURAN AIR HUJAN SERTA KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN CASA 3 MSN BUKIT JALIL, KL UNTUK MSNM

Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Gred G1 Kategori CE Pembinaan Kejuruteraan Awam dibawah Kod CE21 – (Kerja-Kerja Kejuruteraan Awam) dan pendaftarannya masih berkuatkuasa.

NO. SEBUT HARGA : MSN/SH/010/2024 (SK)
TAJUK SEBUT HARGA : KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH SALURAN AIR HUJAN SERTA KERJA BERKAITAN DI BANGUNAN CASA 3 MSN BUKIT JALIL, KL UNTUK MSNM
TARIKH BUKA : 13 MEI 2024 (ISNIN)
TAKLIMAT : 17 MEI 2024 (JUMAAT/11.30 PAGI)
& LAWATAN TAPAK CASA 3 MSN BUKIT JALIL
TARIKH TUTUP : 24 MEI 2024 (JUMAAT)
SEBELUM PUKUL 12.00 TENGAHARI

Akuan Pembida, dokumen sebut harga dan Borang Maklumat Penyebutharga boleh dimuat di laman ini. (Sila rujuk lampiran). Kehadiran semasa sesi taklimat dan lawatan tapak adalah diwajibkan. Pihak kontraktor juga diwajibkan membawa salinan lesen dan cop syarikat semasa lawatan tapak tersebut.

Dokumen sebut harga perlu dihantar bersama Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM), Sijil Pendaftaran CIDB, Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM), Sijil Akuan Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia, Sijil Pematuhan Cukai atau Tax Compliance Certificate (TCC) dan satu(1) salinan penyata bank syarikat yang terkini.

Dokumen sebut harga yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermeteri dan bertanda dengan No. Sebut Harga dan Tajuk di sebelah kiri atas sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga seperti alamat di bawah :

Peti Sebutharga & Tender Lobi Aras 1 (Belakang) Bangunan Pentadbiran Majlis Sukan Negara Malaysia Kompleks Sukan Negara 57000 Bukit Jalil Kuala Lumpur

Dokumen sebut harga yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup sebut harga tidak akan diterima.

Pihak syarikat yang memerlukan penjelasan lanjut hendaklah menghubungi pegawai berikut :-
Cik Norfarizan Noordin@Mustapha ( Urusetia Perolehan) : 03-89929066
En. Muhamad Faezal Md Noh ( Spesifikasi Teknikal) : 03-89929837

Muat Turun: <Iklan><Spesifikasi><Maklumat Penyebutharga><Akuan Pembida>

KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LANTAI LAPANG SASAR MENEMBAK 50 METER DAN PUSAT LATIHAN SUKAN TEMPUR DI GIMNASIUM 3 MSN BUKIT JALIL, KL UNTUK MSNM

Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) dan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Gred G3 dan Kategori B – Pembinaan Bangunan Kod B08 Pemasangan Bahan Kalis Air dan CE Pembinaan Kejuruteraan Awam dibawah Kod CE21 – (Kerja-Kerja Kejuruteraan Awam) dan pendaftarannya masih berkuatkuasa.

NO. SEBUT HARGA : MSN/SH/009/2024 (SK)
TAJUK SEBUT HARGA : KERJA-KERJA MEMBAIKPULIH LANTAI LAPANG SASAR MENEMBAK 50 METER DAN PUSAT LATIHAN SUKAN TEMPUR DI GIMNASIUM 3 MSN BUKIT JALIL, KL UNTUK MSNM
TARIKH BUKA : 13 MEI 2024 (ISNIN)
TAKLIMAT : 17 MEI 2024 (JUMAAT/10.30 PAGI)
& LAWATAN TAPAK GIMNASIUM 3 MSN BUKIT JALIL
TARIKH TUTUP : 24 MEI 2024 (JUMAAT)
SEBELUM PUKUL 12.00 TENGAHARI

Akuan Pembida, dokumen sebut harga dan Borang Maklumat Penyebutharga boleh dimuat di laman ini. (Sila rujuk lampiran). Kehadiran semasa sesi taklimat dan lawatan tapak adalah diwajibkan. Pihak kontraktor juga diwajibkan membawa salinan lesen dan cop syarikat semasa lawatan tapak tersebut.

Dokumen sebut harga perlu dihantar bersama Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM), Sijil Pendaftaran CIDB, Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM), Sijil Akuan Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia, Sijil Pematuhan Cukai atau Tax Compliance Certificate (TCC) dan satu(1) salinan penyata bank syarikat yang terkini.

Dokumen sebut harga yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermeteri dan bertanda dengan No. Sebut Harga dan Tajuk di sebelah kiri atas sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga seperti alamat di bawah :

Peti Sebutharga & Tender Lobi Aras 1 (Belakang) Bangunan Pentadbiran Majlis Sukan Negara Malaysia Kompleks Sukan Negara 57000 Bukit Jalil Kuala Lumpur

Dokumen sebut harga yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup sebut harga tidak akan diterima.

Pihak syarikat yang memerlukan penjelasan lanjut hendaklah menghubungi pegawai berikut :-
Cik Norfarizan Noordin@Mustapha ( Urusetia Perolehan) : 03-89929066
En. Muhamad Faezal Md Noh ( Spesifikasi Teknikal) : 03-89929837

Muat Turun: <Iklan><Spesifikasi><Maklumat Penyebutharga><Akuan Pembida>

PERKHIDMATAN PENYEWAAN BAS DAN VAN DI AMD GAMBANG PAHANG UNTUK KEGUNAAN LIGA KPM 2024-Tutup

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang beroperasi di sekitar Negeri Pahang serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempohnya di bawah kod bidang seperti berikut :-

 221503 – PENYEWAAN DAN PENGURUSAN KENDERAAN / JENTERA/KENDERAAN REKREASI

NO. SEBUT HARGA : MSN/SH/011/2023 (SP)
TAJUK SEBUTHARGA : PERKHIDMATAN PENYEWAAN BAS DAN VAN DI AMD GAMBANG PAHANG UNTUK KEGUNAAN LIGA KPM 2024
TARIKH BUKA : 8 MEI 2024 (RABU)
TARIKH TUTUP : 13 MEI 2024 (ISNIN)
SEBELUM PUKUL 12.00 TENGAHARI

Dokumen sebut harga boleh dimuat turun di laman ini. (Sila rujuk lampiran)

Dokumen sebut harga perlu dihantar bersama Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM), Sijil Akuan Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan satu(1) salinan penyata bank syarikat yang terkini.

Dokumen sebut harga yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermeteri dan bertanda dengan No. Sebut Harga dan Tajuk di sebelah kiri atas sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga seperti alamat di bawah :

Lobi Aras 1 (Belakang) Bangunan Pentadbiran Majlis Sukan Negara Malaysia Kompleks Sukan Negara 57000 Bukit Jalil Kuala Lumpur

Dokumen sebut harga yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup sebut harga tidak akan diterima.

Pihak syarikat yang memerlukan penjelasan lanjut hendaklah menghubungi pegawai berikut :-

Cik Norfarizan Noordin ( Urusetia Perolehan ) : 03-89929066
En. Shuri Harun (Spesifikasi Pembekalan) : 03-89929027

Muat Turun: <Iklan><Spesifikasi><Maklumat Penyebutharga><Akuan Pembida>

PERKHIDMATAN PEMBEKALAN DAN PERKHIDMATAN MULTI CAMERA PRODUCTION SEMPENA MAJLIS ASN 2023-Tutup

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang beroperasi di sekitar Kuala Lumpur dan Lembah Klang serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempohnya di bawah salah satu kod bidang seperti berikut :-

010303 – PERALATAN/PERKAKASAN PENYUNTINGAN/PERSEMBAHAN 231302 – RAKAMAN 221304 – AUDIO VISUAL

NO. SEBUT HARGA : MSN/SH/010/2024 (SP)
TAJUK SEBUTHARGA : PERKHIDMATAN PEMBEKALAN DAN PERKHIDMATAN MULTI CAMERA PRODUCTION SEMPENA MAJLIS ASN 2023
TARIKH BUKA : 7 MEI 2024 (SELASA)
TARIKH TUTUP : 14 MEI 2024 (SELASA)
SEBELUM PUKUL 12.00 TENGAHARI

Dokumen sebut harga boleh dimuat turun di laman ini. (Sila rujuk lampiran)

Dokumen sebut harga perlu dihantar bersama Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM), Sijil Akuan Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia, Sijil Pematuhan Cukai atau Tax Compliance Certificate (TCC) dan satu(1) salinan penyata bank syarikat yang terkini.

Dokumen sebut harga yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermeteri dan bertanda dengan No. Sebut Harga dan Tajuk di sebelah kiri atas sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga seperti alamat di bawah :

Lobi Aras 1 (Belakang)
Bangunan Pentadbiran
Majlis Sukan Negara Malaysia
Kompleks Sukan Negara
57000 Bukit Jalil Kuala Lumpur

Dokumen sebut harga yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup sebut harga tidak akan diterima.

Pihak syarikat yang memerlukan penjelasan lanjut hendaklah menghubungi pegawai berikut :-

Cik Norfarizan Noordin ( Urusetia Perolehan ) : 03-89929066
En. Mohd Safwan Mohd Radzi (Spesifikasi Pembekalan) : 03-89929080

Muat Turun: <Iklan><Spesifikasi><Maklumat Penyebutharga><Akuan Pembida>

PEMBEKALAN DAN PERKHIDMATAN SIARAN LANGSUNG DAN ‘AIR TIME’ SEMPENA MAJLIS ASN 2023-Tutup

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang beroperasi di sekitar Kuala Lumpur dan Lembah Klang serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempohnya di bawah kod bidang seperti berikut :-

222001 – MEDIA ELEKTRONIK (TIDAKTERMASUK KERJA PERCETAKAN) /
222009 – LAIN-LAIN MEDIA PENGIKLANAN

NO. SEBUT HARGA : MSN/SH/010/2024 (SP)
TAJUK SEBUTHARGA : PEMBEKALAN DAN PERKHIDMATAN SIARAN LANGSUNG DAN ‘AIR TIME’ SEMPENA MAJLIS ASN 2023
TARIKH BUKA : 7 MEI 2024 (SELASA)
TARIKH TUTUP : 14 MEI 2024 (SELASA)
SEBELUM PUKUL 12.00 TENGAHARI

Dokumen sebut harga boleh dimuat turun di laman ini. (Sila rujuk lampiran)

Dokumen sebut harga perlu dihantar bersama Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM), Sijil Akuan Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia, Sijil Pematuhan Cukai atau Tax Compliance Certificate (TCC) dan satu(1) salinan penyata bank syarikat yang terkini.

Dokumen sebut harga yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermeteri dan bertanda dengan No. Sebut Harga dan Tajuk di sebelah kiri atas sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga seperti alamat di bawah :

Lobi Aras 1 (Belakang)
Bangunan Pentadbiran
Majlis Sukan Negara Malaysia
Kompleks Sukan Negara
57000 Bukit Jalil Kuala Lumpur

Dokumen sebut harga yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup sebut harga tidak akan diterima.

Pihak syarikat yang memerlukan penjelasan lanjut hendaklah menghubungi pegawai berikut :-

Cik Norfarizan Noordin ( Urusetia Perolehan ) : 03-89929066
En. Mohd Safwan Mohd Radzi (Spesifikasi Pembekalan) : 03-89929080

Muat Turun: <Iklan><Spesifikasi><Maklumat Penyebutharga><Akuan Pembida>

PEMBEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAIKPULIH PIALA SEMPENA MAJLIS ASN 2023-Tutup

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang beroperasi di sekitar Kuala Lumpur dan Lembah Klang serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempohnya di bawah kod bidang seperti berikut :-

030201 – CENDERAMATA DAN HADIAH

NO. SEBUT HARGA : MSN/SH/028/2024 (S)
TAJUK SEBUTHARGA : PEMBEKALAN DAN PERKHIDMATAN BAIKPULIH PIALA SEMPENA MAJLIS ASN 2023
TARIKH BUKA : 7 MEI 2024 (SELASA)
TARIKH TUTUP : 14 MEI 2024 (SELASA)
SEBELUM PUKUL 12.00 TENGAHARI

Dokumen sebut harga boleh dimuat turun di laman ini. (Sila rujuk lampiran)

Dokumen sebut harga perlu dihantar bersama Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM), Sijil Akuan Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia, Sijil Pematuhan Cukai atau Tax Compliance Certificate (TCC) dan satu(1) salinan penyata bank syarikat yang terkini.

Dokumen sebut harga yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermeteri dan bertanda dengan No. Sebut Harga dan Tajuk di sebelah kiri atas sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga seperti alamat di bawah :

Lobi Aras 1 (Belakang)
Bangunan Pentadbiran
Majlis Sukan Negara Malaysia
Kompleks Sukan Negara
57000 Bukit Jalil Kuala Lumpur

Dokumen sebut harga yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup sebut harga tidak akan diterima.

Pihak syarikat yang memerlukan penjelasan lanjut hendaklah menghubungi pegawai berikut :-

Cik Norfarizan Noordin ( Urusetia Perolehan ) : 03-89929066
En. Mohd Safwan Mohd Radzi (Spesifikasi Pembekalan) : 03-89929080

Muat Turun: <Iklan><Spesifikasi><Maklumat Penyebutharga><Akuan Pembida>

Majlis Sukan Negara Malaysia