Last updated on October 5th, 2021

MACE

Slider
Program Malaysian Athlete Career And Education (MACE) diwujudkan bagi menyelaraskan serta menyediakan platform untuk mencari peluang-peluang dan program yang akan dijadikan sebagai asas dalam memberikan keyakinan kepada atlet-atlet negara dari segi jaminan masa depan mereka. Program MACE mencakupi 3 teras utama iaitu Pendidikan, Kerjaya dan Kebajikan.
MACE
PENDIDIKAN
INSTITUT LATIHAN KEMAHIRAN
KERJAYA
KEBAJIKAN
AKTIVITI MACE
Insentif Skim Hadiah Kemenangan Sukan (SHAKAM) yang bermula pada tahun 1986 telah mengalami pelbagai revolusi khusus untuk memberi penghargaan kepada atlet semasa kerana mengharumkan nama negara dalam pencapaian cemerlang di temasya dan kejohanan antarabangsa. Pada tahun 2009, Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan (YAKEB) ditubuhkan untuk menjaga kebajikan atlet semasa dan bekas atlet. Walau bagaimanapun di atas inisiatif Majlis, Skim Kebajikan Atlet Kebangsaan (SKAK) diwujudkan untuk menjaga kebajikan atlet semasa dalam skala yang kecil.
Bermula pada Februari 2009, tugas dan tanggungjawab menjaga kebajikan atlet semasa dan bekas atlet telah diserahkan kepada Yayasan Kebajikan Atlet Kebangsaan (YAKEB). Manakala SKAK yang dilaksanakan oleh Majlis Sukan Negara masih diteruskan.

1. Skim Hadiah Kemenangan Sukan (SHAKAM)

Terbahagi kepada 2 kumpulan iaitu:
– Kejohanan sukan temasya (Kumpulan A).
– Kejohanan sukan individu (Kumpulan B).
Kategori kejohanan sukan temasya (Kumpulan A) adalah:
– Kumpulan A1 : Sukan Olimpik  dan Sukan Paralimpik.
– Kumpulan A2 : Sukan Komanwel & Asia dan SukanEAD & Para Asia.
– Kumpulan A3 : Sukan SEA dan Sukan Para Asean.
– Nilai insentif SHAKAM bagi kejohanan sukan Kumpulan A:
KELAYAKAN/PINGAT KUMPULAN A (RM)
A1
A2
A3
SUKAN OLIMPIK/PARALIMPIK
SUKAN KOMANWEL/ASIA/SUKAN EAD & PARA ASIA
SUKAN SEA/PARA ASEAN
INDIVIDU
Emas
1,000,000
80,000
20,000.00*
Perak
300,000
40,000
--
Gangsa
100,000
20,000
--
PASUKAN < 5 ORANG
Emas/Pasukan
1,000,000
80,000
20,000
Perak/Pasukan
300,000
40,000
--
Gangsa/Pasukan
100,000
20,000
--
PASUKAN > 5 ORANG
Emas/Individu
150,000
15,000
5,000
Perak/Individu
40,000
8,000
--
Gangsa/Individu
20,000
4,000
--
*Temasya Sukan SEA: RM10,000.00 untuk pingat emas (individu) kedua dan seterusnya.
Nilai insentif bagi pemenang yang mencipta rekod baru di kejohanan sukan  Kumpulan B1 :
KELAYAKAN/PINGAT KUMPULAN A (RM)
A1
A2
A3
SUKAN OLIMPIK/PARALIMPIK
SUKAN KOMANWEL/ASIA/SUKAN EAD & PARA ASIA
SUKAN SEA/PARA ASEAN
INDIVIDU
Emas
20,000
10,000
1,000
PASUKAN < 5 ORANG
Emas/Pasukan
20,000
10,000
1,000
PASUKAN > 5 ORANG
Emas/Individu
4,000
2,000
200
Kategori Kejohanan Individu (Kumpulan B):
– Kumpulan B1: Kejohanan peringkat Dunia (satu kejohanan sahaja)
– Kumpulan B2: Kejohanan peringkat Komanwel/Asia (satu kejohanan sahaja)
Klasifikasi Kejohanan Kumpulan B Kelas 1:
– Kejohanan rasmi anjuran Persekutuan Sukan Antarabangsa yang mempunyai sekurang-kurangnya 30 ahli/negara (Dunia) dan 15 ahli/negara (Komanwel/Asia) yang berdaftar.
–  Negara-negara peserta mestilah diiktiraf sebagai Pertubuhan/Persatuan Sukan Kebangsaan oleh Majlis Olimpik Kebangsaan (NOC) masing-masing.
– Kejohanan tersebut disertai oleh sekurang-kurangnya 15 buah negara (Dunia) dan 8 buah negara (Komanwel/Asia).
– Kelayakan atlet/pasukan menyertai kejohanan adalah mewakili negara masing-masing (bukannya jemputan terbuka) dan melalui proses kelayakan (jika ada).
– Kekerapan kejohanan tersebut sekurang-kurangnya 2 tahun sekali

– Nilai hadiah kemenangan akan diberikan sepenuhnya apabila penyertaan ke kejohanan tersebut memenuhi syarat kelayakan yang telah ditetapkan.

– Nilai insentif penuh akan diterima oleh atlet sekiranya acara tersebut disertai oleh sekurang-kurangnya8 negara (atlet normal) dan 8 peserta (atlet paralimpik).

Nilai insentif SHAKAM bagi kejohanan sukan Kumpulan B1 :
KELAYAKAN/PINGAT KUMPULAN B1 (KEJOHANAN DUNIA) (RM)
A1
A2
INDIVIDU
Emas
80,000
20,000
Perak
40,000
10,000
Gangsa
20,000
5,000
PASUKAN < 5 ORANG
Emas/Pasukan
80,000
20,000
Perak/Pasukan
40,000
10,000
PASUKAN > 5 ORANG
Emas/Individu
15,000
4,000
Perak/Individu
8,000
2,000
Gangsa/Individu
4,000
1,000
Nilai insentif SHAKAM bagi kejohanan sukan Kumpulan B1 :
KELAYAKAN/PINGAT KUMPULAN B1 (KEJOHANAN DUNIA) (RM)
KELAS 1
KELAS 2
INDIVIDU
Emas
10,000
2,000
PASUKAN < 5 ORANG
Emas/Pasukan
10,000
10,000
PASUKAN > 5 ORANG
Emas/Individu
2,000
400
Nilai insentif SHAKAM bagi kejohanan sukan Kumpulan B2:
KELAYAKAN/PINGAT KUMPULAN B2 (KEJOHANAN KOMANWEL/ASIA) (RM)
KELAS 1
KELAS 2
INDIVIDU
Emas
40,000
10,000
Perak
20,000
5,000
Gangsa
10,000
3,000
PASUKAN < 5 ORANG
Emas/Pasukan
40,000
10,000
Perak/Pasukan
20,000
5,000
Gangsa/Pasukan
10,000
3,000
PASUKAN > 5 ORANG
Emas/Individu
8,000
2,000
Perak/Individu
4,000
1,000
Gangsa/Individu
2,000
500
Nilai insentif bagi pemenang yang mencipta rekod baru di kejohanan sukan  Kumpulan B2 :
KELAYAKAN/PINGAT KUMPULAN B2 (KEJOHANAN DUNIA) (RM)
KELAS 1
KELAS 2
INDIVIDU
Emas
5,000
1,000
PASUKAN < 5 ORANG
Emas/Pasukan
5,000
1,000
PASUKAN > 5 ORANG
Emas/Individu
1,000
200

2. Skim Hadiah Kemenangan Atlet Remaja (SHAKAR)

– Diberikan kepada atlet remaja yang memenangi kejohanan remaja peringkat Dunia atau Komanwel/Asia.
– Kategori Kejohanan Remaja :
– Kejohanan peringkat Dunia (satu kejohanan sahaja).
-Kejohanan peringkat Komanwel/Asia (satu kejohanan sahaja)
-Kejohanan peringkat Dunia dan Komanwel/Asia diklasifikasikan kepada 2 kategori iaitu :
-Kategori 1  : Kejohanan yang dianjurkan sekurang-kurangnya setiap 2 tahun sekali.
-Kategori 2  : Kejohanan yang dianjurkan sekurang-kurangnya setiap tahun.
-Nilai insentif penuh akan diterima oleh atlet sekiranya acara tersebut disertai oleh sekurang-kurangnya 8 buah negara.
Nilai insentif SHAKAR bagi kejohanan remaja peringkat Dunia:
KELAYAKAN/PINGAT KUMPULAN B2 (KEJOHANAN KOMANWEL/ASIA) (RM)
KELAS 1
KELAS 2
INDIVIDU
Emas
40,000
10,000
Perak
20,000
5,000
Gangsa
10,000
3,000
PASUKAN < 5 ORANG
Emas/Pasukan
40,000
10,000
Perak/Pasukan
20,000
5,000
Gangsa/Pasukan
10,000
3,000
PASUKAN > 5 ORANG
Emas/Individu
8,000
2,000
Perak/Individu
4,000
1,000
Gangsa/Individu
2,000
500
Nilai insentif SHAKAR bagi kejohanan remaja peringkat Asia:
KELAYAKAN/PINGAT KUMPULAN B2 (KEJOHANAN KOMANWEL/ASIA) (RM)
KELAS 1
KELAS 2
INDIVIDU
Emas
7,500
2,000
Perak
4,000
1,000
Gangsa
2,000
600
PASUKAN < 5 ORANG
Emas/Pasukan
7,500
2,000
Perak/Pasukan
4,000
1,000
Gangsa/Pasukan
2,000
600
PASUKAN > 5 ORANG
Emas/Individu
1,500
400
Perak/Individu
750
200
Gangsa/Individu
400
100

3. SKIM KEBAJIKAN ATLET KEBANGSAAN (SKAK)

– Bantuan Khairat Kematian (Atlet dan keluarga terdekat)
– Bantuan Perubatan
– Bantuan Bencana Alam
– Bantuan Kewangan Lain
Status Kelayakan Pemohon
Individu yang layak memohon Skim Kebajikan Atlet Kebangsaan terhad kepada:
– Atlet Aktif yang di bawah program MSNM
– Bekas Atlet Kebangsaan (bukan penerima bantuan YAKEB dll)
– Keluarga terdekat Atlet Aktif yang di bawah program MSNM
Pemohon mesti pernah menyertai salah satu temasya/ kejohanan berikut:
– Temasya Sukan SEA/ Sukan Para Asean
– Temasya Sukan Asia/Komanwel/ Sukan Para Asia/Komanwel EAD
– Temasya Sukan Olimpik/ Sukan Paralimpik
– Kejohanan Asia
– Kejohanan Dunia
Cara Permohonan:
Semua permohonan hendaklah dibuat melalui:
– Pengurus Sukan Majlis Sukan Negara
– Persatuan Sukan Kebangsaan
Dokumen Yang Diperlukan:
Bantuan Khairat Kematian
– Sijil kematian
– Dokumen yang mengesahkan hubungan antara si mati dengan pemohon
– Surat pengesahan atlet Majlis Sukan Negara
Bantuan Perubatan
– Laporan Doktor
– Resit perubatan
– Surat pengesahan atlet Majlis Sukan Negara
Bantuan Bencana Alam
– Keratan akhbar (jika ada)
– Laporan polis / bomba (jika ada)
– Surat pengesahan atlet Majlis Sukan Negara
Bantuan Kewangan Lain
– Dokumen yang berkenaan mengikut situasi kes
Untuk sebarang pertanyaan, sila hubungi :
Skip to content
This Website is committed to ensuring digital accessibility for people with disabilitiesWe are continually improving the user experience for everyone, and applying the relevant accessibility standards.
Conformance status