MACE

Latar Belakang

Program MACE dilancarkan pada 29 Mac 2016 oleh Menteri Belia dan Sukan, pada Mesyuarat Lembaga Pengurus MSN Bil.02/2016. Kewujudan program MACE ini ditunjang oleh Dasar Sukan Negara 2009, menggariskan dalam objektif keempatnya iaitu menyediakan peluang, insentif dan kerjaya bagi memenuhi keperluan asasi individu melalui sukan. Ini adalah kerana sukan diberi pengiktirafan, penghormatan dan penggalakan yang sama penting dengan sektor sosial yang lain bagi mencapai matlamat pembangunan negara, perpaduan dan kestabilan yang berterusan.

Program MACE menyediakan peluang Pendidikan, Kerjaya dan Kebajikan sebagai masa depan atlet-atlet negara. Strategi MACE di dalam memperhebatkan pembangunan sukan prestasi tinggi selain meneroka peluang pendidikan dan kerjaya atlet ialah menyediakan program-program soft skills dan khidmat kaunseling kepada atlet. Selain itu, MACE juga melaksanakan program usahasama dengan agensi-agensi kerajaan, swasta dan syarikat berkaitan kerajaan.

 

Visi
Peneraju Masa Depan Atlet Lebih Terjamin

Misi
Meneroka, Memperkukuh dan Memaksimumkan Peluang Pendidikan dan Kerjaya Serta Kebajikan Atlet-atlet Negara

 

Objektif

Pendidikan & Latihan
Menyediakan laluan pendidikan dan program latihan yang lebih tersusun merangkumi aspek akademik dan kemahiran sama ada awam atau swasta kepada atlet-atlet negara.

Kerjasama & Biasiswa
Memperluaskan jaringan kerjasama dengan pembiaya-pembiaya biasiswa sama ada kerajaan, negeri dan swasta.

Kerajaan & Swasta
Menyediakan laluan kerjaya melalui jaringan kerjasama dengan agensi dan organisasi kerajaan serta swasta dalam memberi ruang dan peluang pekerjaan kepada atlet negara.

Insaniah
Menyediakan program-program pengukuhan kemahiran insaniah (soft skills).

Penghargaan
Menyediakan pelan insentif sebagai penghargaan dan dorongan kepada atlet negara

Insurans & Kebajikan
Menyediakan pelan skim insurans dan skim kebajikan untuk atlet negara.