PEMBELIAN PAKAIAN SERAGAM DAN KASUT PEMANDU DAN PEMBANTU AWAM BAGI TAHUN 2024-Tutup

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang beroperasi di sekitar Kuala Lumpur dan Lembah Klang serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempohnya di bawah kod bidang seperti berikut :-

020801 – PAKAIAN
020802 – KELENGKAPAN PAKAIAN

NO. SEBUT HARGA : MSN/SH/019/2024 (S)
TAJUK SEBUTHARGA : PEMBELIAN PAKAIAN SERAGAM DAN KASUT PEMANDU DAN PEMBANTU AWAM BAGI TAHUN 2024
TARIKH BUKA : 21 MAC 2024 (KHAMIS)
TARIKH TUTUP : 28 MAC 2024 (KHAMIS)
SEBELUM PUKUL 12.00 TENGAHARI

Dokumen sebut harga boleh dimuat turun di laman ini. (Sila rujuk lampiran)

Dokumen sebut harga perlu dihantar bersama Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM), Sijil Akuan Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia, Sijil Pematuhan Cukai atau Tax Compliance Certificate (TCC) dan satu(1) salinan penyata bank syarikat yang terkini.

Dokumen sebut harga yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermeteri dan bertanda dengan No. Sebut Harga dan Tajuk di sebelah kiri  atas sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga seperti alamat di bawah :                    

Lobi Aras 1 (Belakang)
Bangunan Pentadbiran
Majlis Sukan Negara Malaysia
Kompleks Sukan Negara
57000 Bukit Jalil
Kuala Lumpur

Dokumen sebut harga yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup sebut harga tidak akan diterima.

Pihak syarikat yang memerlukan penjelasan lanjut hendaklah menghubungi pegawai berikut :-

Cik Norfarizan Noordin ( Urusetia Perolehan )                      : 03-89929066

En. Hafis Roslee (Spesifikasi Pembekalan)                         : 03-89929879

Muat Turun: <Iklan><Spesifikasi><Maklumat Penyebutharga><Akuan Pembida>