PEMBELIAN PERALATAN DAN PAKAIAN LATIHAN UNTUK KEGUNAAN ATLET-ATLET BAKAT SUKAN PARA BERBASIKAL 2024-Tutup

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang beroperasi di sekitar Kuala Lumpur dan Lembah Klang serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempohnya di bawah kod bidang seperti berikut :-

030501 – PERALATAN SUKAN

030101 – PAKAIAN SUKAN DAN AKSESORI

NO. SEBUT HARGA : MSN/SH/018/2024 (S)
TAJUK SEBUTHARGA : PEMBELIAN PERALATAN DAN PAKAIAN LATIHAN UNTUK KEGUNAAN ATLET-ATLET BAKAT SUKAN PARA BERBASIKAL 2024
TARIKH BUKA : 13 MAC 2024 (RABU)
TARIKH TUTUP : 20 MAC 2024 (RABU)
SEBELUM PUKUL 12.00 TENGAHARI

Dokumen sebut harga boleh dimuat turun di laman ini. (Sila rujuk lampiran)

Dokumen sebut harga perlu dihantar bersama Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM), Sijil Akuan Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia, Sijil Pematuhan Cukai atau Tax Compliance Certificate (TCC) dan satu(1) salinan penyata bank syarikat yang terkini.

Dokumen sebut harga yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermeteri dan bertanda dengan No. Sebut Harga dan Tajuk di sebelah kiri atas sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga seperti alamat di bawah :

Lobi Aras 1 (Belakang)
Bangunan Pentadbiran
Majlis Sukan Negara Malaysia
Kompleks Sukan Negara
57000 Bukit Jalil
Kuala Lumpur

Dokumen sebut harga yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup sebut harga tidak akan diterima.

Pihak syarikat yang memerlukan penjelasan lanjut hendaklah menghubungi pegawai berikut :-

Cik Norfarizan Noordin ( Urusetia Perolehan ) : 03-89929066
En. Fuzaimie Shamsudin (Spesifikasi Pembekalan) : 03-89929745

Muat Turun: <Iklan><Spesifikasi><Maklumat Penyebutharga><Akuan Pembida>