CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP PEMBERSIHAN LUAR BANGUNAN, PEMOTONGAN RUMPUT KAWASAN,PENYEWAAN TONG RORO DAN PENYELENGGARAAN PADANG MEMANAH SECARA KONTRAK DI KOMPLEKS MSN NILAI, NEGERI SEMBILAN UNTUK MAJLIS SUKAN NEGARA MALAYSIA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang beroperasi di sekitar Negeri Sembilan serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempohnya di bawah kod bidang seperti berikut :-

    221002 – MEMBERSIH KAWASAN

NO. SEBUT HARGA : MSN/SH/018/2023 (SK)
TAJUK SEBUT HARGA : CADANGAN KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN LANDSKAP PEMBERSIHAN LUAR BANGUNAN, PEMOTONGAN RUMPUT KAWASAN,PENYEWAAN TONG RORO DAN PENYELENGGARAAN PADANG MEMANAH SECARA KONTRAK DI KOMPLEKS MSN NILAI, NEGERI SEMBILAN UNTUK MAJLIS SUKAN NEGARA MALAYSIA
TARIKH BUKA : 13 MAC 2024 (RABU)
TAKLIMAT : 18 MAC 2024 (ISNIN/9.30 PAGI)
& LAWATAN TAPAK DI KOMPLEKS MSN NILAI, NEGERI SEMBILAN
TARIKH TUTUP : 25 MAC 2024 (ISNIN)
SEBELUM PUKUL 12.00 TENGAHARI

Dokumen sebut harga boleh dimuat turun di laman ini. (Sila rujuk lampiran). Kehadiran semasa sesi taklimat dan lawatan tapak adalah diwajibkan. Pihak kontraktor juga diwajibkan membawa salinan lesen dan cop syarikat semasa lawatan tapak tersebut.

Dokumen sebut harga perlu dihantar bersama Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM), Sijil Akuan Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia, Sijil Pematuhan Cukai atau Tax Compliance Certificate (TCC) dan satu(1) salinan penyata bank syarikat yang terkini.

Dokumen sebut harga yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermeteri dan bertanda dengan No. Sebut Harga dan Tajuk di sebelah kiri atas sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga seperti alamat di bawah :

Peti Sebutharga & Tender
Lobi Aras 1 (Belakang)
Bangunan Pentadbiran
Majlis Sukan Negara Malaysia
Kompleks Sukan Negara
57000 Bukit Jalil
Kuala Lumpur

Dokumen sebut harga yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup sebut harga tidak akan diterima.

Pihak syarikat yang memerlukan penjelasan lanjut hendaklah menghubungi pegawai berikut :-
Cik Norfarizan Noordin@Mustapha ( Urusetia Perolehan) : 03-89929066
En. Mohd Rizal Mohd Shukri ( Spesifikasi Teknikal) : 03-89929702

Muat Turun: <Iklan><Spesifikasi><Maklumat Penyebutharga><Akuan Pembida>