PEMBELIAN SET JERSI PUSAT LATIHAN, PAKAIAN SEKRETARIAT DAN PAKAIAN KEJOHANAN  PROGRAM RAGBI NEGARA (NRDP) TAHUN 2024-Tutup

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang beroperasi di sekitar Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Lembah Klang serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempohnya di bawah kod bidang seperti berikut :-

030101 – PAKAIAN SUKAN DAN AKSESORI

NO. SEBUT HARGA : MSN/SH/011/2024 (S)
TAJUK SEBUTHARGA : PEMBELIAN SET JERSI PUSAT LATIHAN, PAKAIAN SEKRETARIAT DAN PAKAIAN KEJOHANAN PROGRAM RAGBI NEGARA (NRDP) TAHUN 2024
TARIKH BUKA : 28 FEBRUARI 2024 (SELASA)
TARIKH TUTUP : 6 MAC 2024 (RABU)
SEBELUM PUKUL 12.00 TENGAHARI

Dokumen sebut harga boleh dimuat turun di laman ini. (Sila rujuk lampiran)

Dokumen sebut harga perlu dihantar bersama Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM), Sijil Akuan Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan satu(1) salinan penyata bank syarikat yang terkini.

Dokumen sebut harga yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermeteri dan bertanda dengan No. Sebut Harga dan Tajuk di sebelah kiri atas sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga seperti alamat di bawah :

    Lobi Aras 1 (Belakang)
    Bangunan Pentadbiran
    Majlis Sukan Negara Malaysia
    Kompleks Sukan Negara
    57000 Bukit Jalil
    Kuala Lumpur

Dokumen sebut harga yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup sebut harga tidak akan diterima.

Pihak syarikat yang memerlukan penjelasan lanjut hendaklah menghubungi pegawai berikut :-

Cik Norfarizan Noordin ( Urusetia Perolehan ) : 03-89929066
Siti Markhamah Bt. Mohd Fadzil (Spesifikasi Pembekalan) : 03-89929796

Muat Turun: <Iklan><Spesifikasi><Spesifikasi Tambahan><Maklumat Penyebutharga><Akuan Pembida>