BENGKEL PENYELARASAN PROGRAM BAKAT DAN PELAPIS 2024 BERSAMA MAJLIS SUKAN NEGERI

Satu Bengkel Penyelarasan Program Bakat dan Pelapis 2024 bersama Majlis Sukan Negeri sedang berlangsung pada 29 hingga 31 Januari ini bertempat di Hotel Mandurah, Pahang.

Seramai 63 orang peserta telah terlibat yang terdiri daripada Ketua Penyelaras dan penyelaras negeri dari 14 Majlis Sukan Negeri.

Tujuan bengkel ini diadakan adalah untuk menyampaikan halatuju kepada semua Majlis Sukan Negeri berkaitan perancangan Program Bakat & Pelapis tahun 2024 serta cadangan pelaksanaan Program Bakat & Pelapis di peringkat negeri.

Selain itu juga bengkel ini dijadikan sebagai medium perbincangan dan penambahbaikkan program bakat dan pelapis di peringkat negeri masing masing.