PERKHIDMATAN DOBI DI PUSAT KECEMERLANGAN SUKAN PARALIMPIK KG.PANDAN, KUALA LUMPUR UNTUK MSNM – Tutup

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang beroperasi di sekitar Kuala Lumpur dan Lembah Klang serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (SSM) yang masih sah tempohnya di bawah kod bidang seperti berikut :-

222302 – DOBI

NO. SEBUT HARGA : MSN/SH/005/2023 (SPK)
TAJUK SEBUTHARGA : PERKHIDMATAN DOBI DI PUSAT KECEMERLANGAN SUKAN PARALIMPIK KG.PANDAN, KUALA LUMPUR UNTUK MSNM
TARIKH BUKA : 29 JANUARI 2024 (ISNIN)
TARIKH TUTUP : 6 FEBRUARI 2024 (SELASA)
SEBELUM PUKUL 12.00 TENGAHARI

Dokumen sebut harga boleh dimuat turun di laman ini. (Sila rujuk lampiran)

Dokumen sebut harga perlu dihantar bersama Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM), Sijil Akuan Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia dan satu(1) salinan penyata bank syarikat yang terkini.

Dokumen sebut harga yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermeteri dan bertanda dengan No. Sebut Harga dan Tajuk di sebelah kiri atas sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga seperti alamat di bawah :

Lobi Aras 1 (Belakang)
Bangunan Pentadbiran
Majlis Sukan Negara Malaysia
Kompleks Sukan Negara
57000 Bukit Jalil
Kuala Lumpur

Dokumen sebut harga yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup sebut harga tidak akan diterima.

Pihak syarikat yang memerlukan penjelasan lanjut hendaklah menghubungi pegawai berikut :-

Cik Norfarizan Noordin ( Urusetia Perolehan ) : 03-89929066
En. Mohd Nashrul Mohd Hassan (Spesifikasi Pembekalan) : 03-89929771

Muat Turun : <iklan><Spesifikasi><Maklumat Penyebutharga><Akuan Pembida>