KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMERIKSAAN SECARA NON-KOMPREHENSIF BAGI SISTEM PERKAKASAN DAN PEPASANGAN ELEKTRIK, SISTEM PAM DAN SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN DI KOMPLEKS MSN SAUJANA ASAHAN, MELAKA UNTUK MSNM-Tutup

Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Gred G2, Kategori MEPengkhususan E04 berdaftar di Negeri Melaka serta pendaftarannya masih berkuatkuasa.

NO. SEBUT HARGA : MSN/SH/014/2024 (SK)
TAJUK SEBUT HARGA : KERJA-KERJA PENYELENGGARAAN DAN PEMERIKSAAN SECARA NON-KOMPREHENSIF BAGI SISTEM PERKAKASAN DAN PEPASANGAN ELEKTRIK, SISTEM PAM DAN SISTEM PENCEGAH KEBAKARAN DI KOMPLEKS MSN SAUJANA ASAHAN, MELAKA UNTUK MSNM
TARIKH BUKA : 28 JUN 2024 (JUMAAT)
TARIKH TUTUP : 5 JULAI 2024 (JUMAAT)
SEBELUM PUKUL 12.00 TENGAHARI

Dokumen sebut harga boleh dimuat turun di laman ini. (Sila rujuk lampiran)

Dokumen sebut harga perlu dihantar bersama Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM), Sijil Pendaftaran CIDB, Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM), Sijil Akuan Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia, Sijil Pematuhan Cukai atau Tax Compliance Certificate (TCC) dan satu(1) salinan penyata bank syarikat yang terkini.

Dokumen sebut harga yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermeteri dan bertanda dengan No. Sebut Harga dan Tajuk di sebelah kiri atas sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga seperti alamat di bawah :

Peti Sebutharga & Tender
Lobi Aras 1 (Belakang)
Bangunan Pentadbiran
Majlis Sukan Negara Malaysia
Kompleks Sukan Negara
57000 Bukit Jalil
Kuala Lumpur

Dokumen sebut harga yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup sebut harga tidak akan diterima.

Pihak syarikat yang memerlukan penjelasan lanjut hendaklah menghubungi pegawai berikut :-
Cik Norfarizan Noordin@Mustapha ( Urusetia Perolehan) : 03-89929066
En. Mohd Nur Aliff Muhammad ( Spesifikasi Teknikal) : 03-89929606

Muat Turun: <Iklan><Spesifikasi><Maklumat Penyebutharga><Akuan Pembida>