PERKHIDMATAN INSURANS KEMALANGAN DIRI BERKELOMPOK UNTUK ATLET MSN-Tutup

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang beroperasi di sekitar Kuala Lumpur dan Lembah Klang serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempohnya di bawah kod bidang seperti berikut :-

221801 – PERKHIDMATAN KEWANGAN & INSURANS

NO. SEBUT HARGA : MSN/SH/030/2024 (SPK)
TAJUK SEBUTHARGA : PERKHIDMATAN INSURANS KEMALANGAN DIRI BERKELOMPOK UNTUK ATLET MSN
TARIKH BUKA : 20 JUN 2024 (KHAMIS)
TARIKH TUTUP : 24 JUN 2024 (ISNIN)
SEBELUM PUKUL 12.00 TENGAHARI

Dokumen sebut harga boleh dimuat turun di laman ini. (Sila rujuk lampiran)

Dokumen sebut harga perlu dihantar bersama Sijil Pendaftaran Syarikat (SSM), Sijil Akuan Pendaftaran dengan Kementerian Kewangan Malaysia, Sijil Pematuhan Cukai atau Tax Compliance Certificate (TCC) dan satu(1) salinan penyata bank syarikat yang terkini.

Dokumen sebut harga yang telah lengkap hendaklah dimasukkan ke dalam sampul surat yang bermeteri dan bertanda dengan No. Sebut Harga dan Tajuk di sebelah kiri atas sampul surat dan hendaklah dimasukkan ke dalam Peti Sebut Harga seperti alamat di bawah :

Lobi Aras 1 (Belakang) Bangunan Pentadbiran Majlis Sukan Negara Malaysia Kompleks Sukan Negara 57000 Bukit Jalil Kuala Lumpur

Dokumen sebut harga yang dikemukakan selepas tarikh dan masa tutup sebut harga tidak akan diterima.

Pihak syarikat yang memerlukan penjelasan lanjut hendaklah menghubungi pegawai berikut :-

Cik Norfarizan Noordin ( Urusetia Perolehan ) : 03-89929066
Pn. Shahashuhaida Tarmuzi (Spesifikasi Pembekalan) : 03-89929006

Muat Turun: <Iklan><Spesifikasi><Maklumat Penyebutharga><Akuan Pembida>