TAKLIMAT SAFE SPORTS PEGAWAI PELINDUNGAN SUKAN MSN BERSAMA JURULATIH

Taklimat Safe Sports oleh Pegawai Pelindungan Sukan MSN bersama jurulatih-jurulatih telah diadakan pada 19 Februari lalu bertempat di Akademi Persatuan Badminton Malaysia (BAM).

Pihak MACE telah dijemput oleh Persatuan Badminton Malaysia (BAM) untuk memberikan satu Taklimat Kod Sukan Selamat kepada para Jurulatih dan seramai 21 peserta telah menghadiri Taklimat ini.