BENGKEL PENYELARASAN PELAKSANAAN PROGRAM KHAS DAN BAKAT MSN 2024

Satu Bengkel Penyelarasan Pelaksanaan Program Khas dan Bakat MSN telah diadakan pada 15 hingga 16 Februari 2024 bertempat di The Pearl Hotel, Kuala Lumpur.

Bengkel yang diadakan selama dua hari itu telah dihadiri oleh Encik Mohd Safrushahar Yusof, Pengarah Bahagian Bakat dan Pembangunan Wanita serta pegawai Bahagian Sukan Kokurikulum dan Kesenian KPM dan 16 Ketua Timbalan Pengarah Unit Pembangun Bakat Murid (JPN).

Tujuan bengkel tersebut diadakan adalah untuk berkongsi perancangan program serta membincangkan isu pelaksanaan program bagi tahun 2024.