Majlis Sukan Negara Malaysia

Direktori Staf

Pejabat Ketua Pengarah
Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Pengkomersialan & Pemasaran)
Pejabat Timbalan Ketua Pengarah (Pembangunan Sukan)
Bahagian Atlet
Bahagian Para
Bahagian Bakat Dan Pembangunan Wanita
Bahagian Pengurusan Acara Dan Sukan
Bahagian Korporat
Bahagian Khidmat Pengurusan
Bahagian Fasiliti Sukan
Bahagian Kewangan
Sekretariat Kerjaya & Pendidikan Atlet (Mace)

Majlis Sukan Negara Malaysia