Sebut Harga : MSN/PGN/2/2018

Dihantar pada : 14 Jun 2017 |

No. Sebut Harga : MSN/PGN/2/2018

KENYATAAN TAWARAN SEBUT HARGA

PELUPUSAN ASET ALIH KERAJAAN

 

Jabatan :

Majlis Sukan Negara Malaysia

Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil

57000 Sri Petaling

Kuala Lumpur

 

  1. Tawaran adalah dipelawa dari syarikat atau orang perseorangan yang berminat untuk membeli aset seperti berikut :
BilKeterangan AsetNombor Pendaftaran enderaanKuantitiHarga Simpanan (RM)
1MERCEDEZ BENZ E200K-W211 (A) PJS 7276110,000.00
  1. Aset boleh dilihat pada 01 Ogos 2018 hingga 09 Ogos 2018 di antara jam 09:00 pagi hingga 5.30 petang di Pintu B, Majlis Sukan Negara Malaysia.
  2. Tawaran sebut harga boleh dibuat dengan mengggunakan Borang Sebut Harga Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-28) yang boleh diperoleh di alamat seperti di para 4. Tawaran hendaklah sah bagi tempoh 90 hari. Muat turun borang  <<klik disini>>
  3. Semua tawaran dengan maklumat yang lengkap hendaklah menggunakan sampul surat berlakri dan tanda No. Sebut Harga MSN/PGN/2/2018 dan dihantar melalui pos atau dimasukkan ke dalam Peti Sebutharga di alamat :

 

Majlis Sukan Negara Malaysia
Kompleks Sukan Negara Bukit Jalil
57000, Sri Petaling
Kuala Lumpur
(u.p: Bahagian Khidmat Pengurusan)

 

 

Tarikh tutup sebut harga pada 10 Ogos 2018 jam 12.00 tengah hari. Sebut Harga yang diterima lewat tidak akan dipertimbangkan.