Kaunseling

MSN_4297

Kaunseling adalah:

 • Satu proses menolong secara peribadi dibina atas hubungan mesra ;
 • Satu proses membantu klien (atlet|jurulatih|pegawai ) mengenal kerangka dalaman dirinya;
 • Satu proses mengembang kebolehan dan kemampuan klien ;
 • Satu proses teraputik (membaiki, memupuk, memulih dan mengembang );
 • Satu proses yang melibatkan perhubungan yang terkawal, selamat dan mempunyai etika;
 • Satu proses yang membawa perubahan perlakuan sikap dan pemikiran;
 • Satu proses membantu klien menghadapi hidup dengan realistik;
 • Membantu klien dengan menyesuaikan diri dengan alam persekitaran dan kehendak masyarakat;
 • Membantu klien menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

Kaunseling bukan:

 • Kaunseling bukan aktiviti memberi nasihat, membuat cadangan atau saranan.
 • Kaunseling bukan aktiviti menemu bual.
 • Kaunseling bukannya aktiviti penyaluran individu kepada pekerjaan.
 • Kaunseling bukannya tindakan mengancam, memaksa atau memujuk.

Fungsi Unit Kaunseling Dan Kerjaya

 • Membantu klien (atlet|jurulatih|pegawai ) untuk memahami diri dan situasi;
 • Menyediakan alat-alat ujian dan inventori psikologi untuk keperluan atlet
 • Menerima realiti hidup;
 • Membuat perancangan realistik;
 • Menyedari tanggung jawab dan perbuatan diri;
 • Boleh menyesuaikan diri;
 • Memantapkan peribadi ,mengawal emosi dan tingkah laku;
 • Menjadi individu yang berguna.

Bagaimana Kaunseling Boleh Dijalankan

 • Bersemuka
 • Dalam Talian

Bentuk Kaunseling Yang Dijalankan

 • Individu
 • Keluarga
 • Kelompok

Asas Yang Dipegang Dalam Kaunseling

 1. Etika Kerahsiaan
 2. Empati
 3. Saling Mempercayai

Cara Untuk Mendapatkan Perkhidmatan Sesi Kaunseling

Sila hubungi pegawai yang bertanggungjawab: –

Cawangan Kerjaya dan Pendidikan Atlet – Puan Norrul Huda Binti Ngah (03 – 8992 9778)

MSN_4305

Garis Panduan Perkhidmatan Kaunseling

 • Mengambil kira Kod Etika Perakuan Amalan Kaunseling Lembaga Kaunselor Malaysia di bawah seksyen 26(2)
 • Memaklumkan kepada klien langkah kerahsiaan.
 • Memaklumkan kepada klien tempoh data disimpan
 • Mendapat kebenaran dan persetujuan daripada Pengurus Sukan dan Jurulatih bagi klien yang di rujuk.
 • Pengurus Sukan atau jurulatih hendaklah mengisi borang pelepasan dan permohonan untuk sesi kaunseling bagi atlet yang hendak dirujuk.
 • Pengamal Kaunseling hendaklah mengisytiharkan kemahiran yang ada kepada klien.
 • Klien hendaklah mengisi borang temujanji yang telah disediakan sekiranya ingin mengadakan sesi temujanji atau panggilan telefon dengan Pengamal Kaunseling.
 • Menyatakan jenis-jenis masalah yang tidak boleh ditangani oleh Pengamal Kaunseling kepada klien.
 • Menyediakan dan menyelenggarakan rekod sesi kaunseling dan program/aktiviti bagi tujuan interpretasi, tindakan susulan dan statistik.
 • Menjaga keselesaan dan mengutamakan hak-hak klien.

 MSN_4121 gambar kaunseling-1 MSN_4368gambar kaunseling-5 gambar kaunseling-3 gambar kaunseling-2