Kaunseling

Kaunseling adalah:

 • Satu proses menolong secara peribadi dibina atas hubungan mesra ;
 • Satu proses membantu klien (atlet|jurulatih|pegawai ) mengenal kerangka dalaman dirinya;
 • Satu proses mengembang kebolehan dan kemampuan klien ;
 • Satu proses teraputik (membaiki, memupuk, memulih dan mengembang );
 • Satu proses yang melibatkan perhubungan yang terkawal, selamat dan mempunyai etika;
 • Satu proses yang membawa perubahan perlakuan sikap dan pemikiran;
 • Satu proses membantu klien menghadapi hidup dengan realistik;
 • Membantu klien dengan menyesuaikan diri dengan alam persekitaran dan kehendak masyarakat;
 • Membantu klien menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.

Kaunseling bukan:

 • Kaunseling bukan aktiviti memberi nasihat, membuat cadangan atau saranan.
 • Kaunseling bukan aktiviti menemu bual.
 • Kaunseling bukannya aktiviti penyaluran individu kepada pekerjaan.
 • Kaunseling bukannya tindakan mengancam, memaksa atau memujuk.

Fungsi Unit Psikologi Dan Kaunseling

 • Membantu klien (atlet|jurulatih|pegawai ) untuk memahami diri dan situasi;
 • Menyediakan alat-alat ujian dan inventori psikologi untuk keperluan atlet
 • Menerima realiti hidup;
 • Membuat perancangan realistik;
 • Menyedari tanggung jawab dan perbuatan diri;
 • Boleh menyesuaikan diri;
 • Memantapkan peribadi ,mengawal emosi dan tingkah laku;
 • Menjadi individu yang berguna.

Bagaimana Kaunseling Boleh Dijalankan

 • Bersemuka
 • Dalam Talian

Perkhidmatan Kaunseling Yang Diberikan

 • Kerjaya
 • Rundingan / Konsultasi
 • Ujian Psikologi

Asas Yang Dipegang Dalam Kaunseling

 1. Etika Kerahsiaan
 2. Empati
 3. Saling Mempercayai

Cara Untuk Mendapatkan Perkhidmatan Sesi Kaunseling

Sila hubungi pegawai yang bertanggungjawab: –

Puan Norrul Huda Ngah KB.PA

Cawangan Kerjaya Dan Pendidikan Atlet

Bahagian Pengurusan Sukan

Majlis Sukan Negara Malaysia

Tel. Pej. : 03 -89929778

 

 MSN_4121  gambar kaunseling-5 gambar kaunseling-3 gambar kaunseling-2