Ketua Pegawai Maklumat (CIO)

Arrifin Mohd Ghani

KETUA PEGAWAI MAKLUMAT (CIO)

ARRIFIN MOHD GHANI

arrifin(at)nsc.gov.my
ext : 9922