Last updated on Oktober 22nd, 2021

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang beroperasi di Negeri Pahang dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempohnya.