Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang beroperasi di Kuala Lumpur dan Lembah Klang dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempohnya.