Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang beroperasi dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempohnya.