Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang beroperasi di KUALA LUMPUR/SELANGOR dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempohnya.