Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang beroperasi di KUALA LUMPUR / SELANGOR / PAHANG / KEDAH dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempohnya.