Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang beroperasi di Negeri Sembilan / Kuala Lumpur / Selangor dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempohnya.