Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat GUAMAN TEMPATAN yang beroperasi di Kuala Lumpur / Selangor dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempohnya.