Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang berpengalaman, berkeupayaan dan beroperasi di Negeri Pahang serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempohnya.