Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) bagi Negeri Sembilan dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB)Gred G1, Kategori B Pembinaan Bangunan Kod B04 – (Kerja Am Bangunan) dan Kategori – CE Pembinaan Kejuruteraan Awam Kod C21 – (Kerja-Kerja Kejuruteraan Awam) dan pendaftarannya masih berkuatkuasa