Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang beroperasi di sekitar Kuala Lumpur dan Lembah Klang serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempohnya dan Kontraktor-Kontraktor yang beroperasi di Negeri Sembilan dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia (MOF) kod bidang 221010 (Perkhidmatan/Khidmat Kebersihan Dan Rawatan/Kolam Kumbahan/Sistem Perawatan/Talian/Sesalur) dan Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara (SPAN) Permit IPA Jenis D (Pembentungan) dan pendaftarannya masih berkuatkuasa.