Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang beroperasi di sekitar Negeri Melaka dan Johor serta berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempohnya