Last updated on April 8th, 2021

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang beroperasi di Kuala Lumpur dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempohnya.