Sukan Remaja Asia

BILTUAN RUMAHTEMASYAKONTINJEN MALAYSIA
NEGARAATLETSUKANACARAPINGATATLETSUKANACARARANKINGPINGAT
ISingapura431237990918992798-21/21001
29 Jun hingga 7 Julai 2009
IINanjing, China 452404161221221221476911958/26467
16 hingga 24 Ogos 2013