Prestasi Piagam Pelanggan

Tahun 2017

Disember

BILPIAGAM PELANGGANSTANDARDJUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARDJUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARDPENCAPAIAN(%)
1Memproses permohonan bantuan program latihan/ kejohanan/pegawai teknikal/jurulatih yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanKejohanan – 0
Pegawai teknikal - 0
1
1
100
2Memproses penawaran dan penamatan atlet/jurulatih/pegawai program yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanJurulatih:
Penawaran – 58
Penamatan – 8
Setiausaha Eksekutif – 0
Emolumen - 0
0100
3Menjelaskan tuntutan bayaran dalam tempoh empat belas (14) hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.Tempoh masa yang ditetapkan1280 baucer0100
4Memberi maklum balas aduan/cadangan berkaitan Majlis dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan1 aduan0100
5Memproses tempahan fasiliti sukan MSN dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan1535 tempahan0100

November

BILPIAGAM PELANGGANSTANDARDJUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARDJUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARDPENCAPAIAN(%)
1Memproses permohonan bantuan program latihan/ kejohanan/pegawai teknikal/jurulatih yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanKejohanan – 0
Pegawai teknikal - 0
2
0
100
2Memproses penawaran dan penamatan atlet/jurulatih/pegawai program yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanJurulatih:
Penawaran – 42
Penamatan – 34
Setiausaha Eksekutif – 0
Emolumen - 0
0100
3Menjelaskan tuntutan bayaran dalam tempoh empat belas (14) hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.Tempoh masa yang ditetapkan621 baucer0100
4Memberi maklum balas aduan/cadangan berkaitan Majlis dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan1 aduan0100
5Memproses tempahan fasiliti sukan MSN dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan1568 tempahan0100

Oktober

BILPIAGAM PELANGGANSTANDARDJUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARDJUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARDPENCAPAIAN(%)
1Memproses permohonan bantuan program latihan/ kejohanan/pegawai teknikal/jurulatih yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanKejohanan – 3
Pegawai teknikal - 2
4
3
100
2Memproses penawaran dan penamatan atlet/jurulatih/pegawai program yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanJurulatih:
Penawaran – 0
Penamatan – 0
Setiausaha Eksekutif – 0
Emolumen - 0
0100
3Menjelaskan tuntutan bayaran dalam tempoh empat belas (14) hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.Tempoh masa yang ditetapkan566 baucer0100
4Memberi maklum balas aduan/cadangan berkaitan Majlis dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanTiada aduan0100
5Memproses tempahan fasiliti sukan MSN dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan1141 tempahan0100

September

BILPIAGAM PELANGGANSTANDARDJUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARDJUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARDPENCAPAIAN(%)
1Memproses permohonan bantuan program latihan/ kejohanan/pegawai teknikal/jurulatih yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanKejohanan – 2
Pegawai teknikal - 0
5
2
100
2Memproses penawaran dan penamatan atlet/jurulatih/pegawai program yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanJurulatih:
Penawaran – 0
Penamatan – 0
Setiausaha Eksekutif – 0
Emolumen - 0
0100
3Menjelaskan tuntutan bayaran dalam tempoh empat belas (14) hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.Tempoh masa yang ditetapkan584 baucer0100
4Memberi maklum balas aduan/cadangan berkaitan Majlis dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanTiada aduan0100
5Memproses tempahan fasiliti sukan MSN dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan853 tempahan0100

Ogos

BILPIAGAM PELANGGANSTANDARDJUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARDJUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARDPENCAPAIAN(%)
1Memproses permohonan bantuan program latihan/ kejohanan/pegawai teknikal/jurulatih yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanKejohanan – 2
Pegawai teknikal - 0
2
0
100
2Memproses penawaran dan penamatan atlet/jurulatih/pegawai program yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanJurulatih:
Penawaran – 0
Penamatan – 0
Setiausaha Eksekutif – 1
Emolumen - 2
0100
3Menjelaskan tuntutan bayaran dalam tempoh empat belas (14) hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.Tempoh masa yang ditetapkan643 baucer0100
4Memberi maklum balas aduan/cadangan berkaitan Majlis dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan1 aduan0100
5Memproses tempahan fasiliti sukan MSN dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan1351 tempahan0100

Julai

BILPIAGAM PELANGGANSTANDARDJUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARDJUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARDPENCAPAIAN(%)
1Memproses permohonan bantuan program latihan/ kejohanan/pegawai teknikal/jurulatih yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanKejohanan – 1
Pegawai teknikal - 0
2
0
100
2Memproses penawaran dan penamatan atlet/jurulatih/pegawai program yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanJurulatih:
Penawaran – 1
Penamatan – 3
Setiausaha Eksekutif – 0
Emolumen - 1
0100
3Menjelaskan tuntutan bayaran dalam tempoh empat belas (14) hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.Tempoh masa yang ditetapkan565 baucer0100
4Memberi maklum balas aduan/cadangan berkaitan Majlis dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan4 aduan0100
5Memproses tempahan fasiliti sukan MSN dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan767 tempahan0100

Jun

BILPIAGAM PELANGGANSTANDARDJUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARDJUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARDPENCAPAIAN(%)
1Memproses permohonan bantuan program latihan/ kejohanan/pegawai teknikal/jurulatih yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanKejohanan – 0
Pegawai teknikal - 0
0
0
100
2Memproses penawaran dan penamatan atlet/jurulatih/pegawai program yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanJurulatih:
Penawaran – 0
Penamatan – 0
Setiausaha Eksekutif – 0
Emolumen - 0
0100
3Menjelaskan tuntutan bayaran dalam tempoh empat belas (14) hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.Tempoh masa yang ditetapkan470 baucer0100
4Memberi maklum balas aduan/cadangan berkaitan Majlis dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanTiada aduan0100
5Memproses tempahan fasiliti sukan MSN dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan576 tempahan0100

Mei

BILPIAGAM PELANGGANSTANDARDJUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARDJUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARDPENCAPAIAN(%)
1Memproses permohonan bantuan program latihan/ kejohanan/pegawai teknikal/jurulatih yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanKejohanan – 4
Pegawai teknikal - 5
2
0
100
2Memproses penawaran dan penamatan atlet/jurulatih/pegawai program yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanJurulatih:
Penawaran – 8
Penamatan – 1
Setiausaha Eksekutif – 0
Emolumen - 0
0100
3Menjelaskan tuntutan bayaran dalam tempoh empat belas (14) hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.Tempoh masa yang ditetapkan693 baucer0100
4Memberi maklum balas aduan/cadangan berkaitan Majlis dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan1 aduan0100
5Memproses tempahan fasiliti sukan MSN dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan1004 tempahan0100

April

BILPIAGAM PELANGGANSTANDARDJUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARDJUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARDPENCAPAIAN(%)
1Memproses permohonan bantuan program latihan/ kejohanan/pegawai teknikal/jurulatih yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanKejohanan – 2
Pegawai teknikal - 4
3
3
100
2Memproses penawaran dan penamatan atlet/jurulatih/pegawai program yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanJurulatih:
Penawaran – 0
Penamatan – 0
Setiausaha Eksekutif – 2
Emolumen - 4
0100
3Menjelaskan tuntutan bayaran dalam tempoh empat belas (14) hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.Tempoh masa yang ditetapkan519 baucer0100
4Memberi maklum balas aduan/cadangan berkaitan Majlis dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan1 aduan0100
5Memproses tempahan fasiliti sukan MSN dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan1134 tempahan0100

Mac

BILPIAGAM PELANGGANSTANDARDJUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARDJUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARDPENCAPAIAN(%)
1Memproses permohonan bantuan program latihan/ kejohanan/pegawai teknikal/jurulatih yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanKejohanan – 6
Pegawai teknikal - 2
1
1
100
2Memproses penawaran dan penamatan atlet/jurulatih/pegawai program yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanJurulatih:
Penawaran – 7
Penamatan – 1
Setiausaha Eksekutif – 2
Emolumen - 0
0100
3Menjelaskan tuntutan bayaran dalam tempoh empat belas (14) hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.Tempoh masa yang ditetapkan448 baucer0100
4Memberi maklum balas aduan/cadangan berkaitan Majlis dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan2 aduan0100
5Memproses tempahan fasiliti sukan MSN dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan2692 tempahan0100

Februari

BILPIAGAM PELANGGANSTANDARDJUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARDJUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARDPENCAPAIAN(%)
1Memproses permohonan bantuan program latihan/ kejohanan/pegawai teknikal/jurulatih yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanKejohanan – Tiada
Pegawai teknikal - Tiada
0100
2Memproses penawaran dan penamatan atlet/jurulatih/pegawai program yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanJurulatih:
Penawaran – 34
Penamatan – 6
Setiausaha Eksekutif – 1
Emolumen - 1
0100
3Menjelaskan tuntutan bayaran dalam tempoh empat belas (14) hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.Tempoh masa yang ditetapkan635 baucer0100
4Memberi maklum balas aduan/cadangan berkaitan Majlis dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan1 aduan0100
5Memproses tempahan fasiliti sukan MSN dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan1128 tempahan0100

Januari

BILPIAGAM PELANGGANSTANDARDJUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARDJUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARDPENCAPAIAN(%)
1Memproses permohonan bantuan program latihan/ kejohanan/pegawai teknikal/jurulatih yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanKejohanan – Tiada
Pegawai teknikal - 1
0100
2Memproses penawaran dan penamatan atlet/jurulatih/pegawai program yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanJurulatih:
Penawaran – Tiada
Penamatan – Tiada
Setiausaha Eksekutif – Tiada
Emolumen - Tiada
0100
3Menjelaskan tuntutan bayaran dalam tempoh empat belas (14) hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.Tempoh masa yang ditetapkan497 baucer0100
4Memberi maklum balas aduan/cadangan berkaitan Majlis dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan5 aduan0100
5Memproses tempahan fasiliti sukan MSN dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan3296 tempahan0100