Prestasi Piagam Pelanggan

Tahun 2018

Bulan September

BILPIAGAM PELANGGANSTANDARDJUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARDJUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARDPENCAPAIAN (%)
1Memproses permohonan bantuan program latihan/ kejohanan/pegawai teknikal/jurulatih yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanKejohanan – Tiada
Pegawai teknikal - Tiada
0100
2Memproses penawaran dan penamatan atlet/jurulatih/pegawai program yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanJurulatih:
Penawaran – 4
Penamatan – 2
Setiausaha Eksekutif – 0
Emolumen - 0
0100
3Menjelaskan tuntutan bayaran dalam tempoh empat belas (14) hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.Tempoh masa yang ditetapkan334 baucer0100
4Memberi maklum balas aduan/cadangan berkaitan Majlis dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan1 Aduan / Cadangan0100
5Memproses tempahan fasiliti sukan MSN dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan2494 tempahan0100

Bulan Ogos

BILPIAGAM PELANGGANSTANDARDJUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARDJUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARDPENCAPAIAN (%)
1Memproses permohonan bantuan program latihan/ kejohanan/pegawai teknikal/jurulatih yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanKejohanan – Tiada
Pegawai teknikal - Tiada
0100
2Memproses penawaran dan penamatan atlet/jurulatih/pegawai program yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanJurulatih:
Penawaran – 4
Penamatan – 2
Setiausaha Eksekutif – 0
Emolumen - 0
0100
3Menjelaskan tuntutan bayaran dalam tempoh empat belas (14) hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.Tempoh masa yang ditetapkan334 baucer0100
4Memberi maklum balas aduan/cadangan berkaitan Majlis dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan1 Aduan / Cadangan0100
5Memproses tempahan fasiliti sukan MSN dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan2494 tempahan0100

Bulan Julai

BILPIAGAM PELANGGANSTANDARDJUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARDJUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARDPENCAPAIAN (%)
1Memproses permohonan bantuan program latihan/ kejohanan/pegawai teknikal/jurulatih yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanKejohanan – 3
Pegawai teknikal - Tiada
0100
2Memproses penawaran dan penamatan atlet/jurulatih/pegawai program yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanJurulatih:
Penawaran – 0
Penamatan – 0
Setiausaha Eksekutif – 0
Emolumen - 0
0100
3Menjelaskan tuntutan bayaran dalam tempoh empat belas (14) hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.Tempoh masa yang ditetapkan159 baucer0100
4Memberi maklum balas aduan/cadangan berkaitan Majlis dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan1 Aduan / Cadangan0100
5Memproses tempahan fasiliti sukan MSN dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan3368 tempahan0100

Bulan Jun

BILPIAGAM PELANGGANSTANDARDJUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARDJUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARDPENCAPAIAN (%)
1Memproses permohonan bantuan program latihan/ kejohanan/pegawai teknikal/jurulatih yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanKejohanan – 1
Pegawai teknikal - Tiada
0100
2Memproses penawaran dan penamatan atlet/jurulatih/pegawai program yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanJurulatih:
Penawaran – 2
Penamatan – 1
Setiausaha Eksekutif – 7
Emolumen - Tiada
0100
3Menjelaskan tuntutan bayaran dalam tempoh empat belas (14) hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.Tempoh masa yang ditetapkan221 baucer0100
4Memberi maklum balas aduan/cadangan berkaitan Majlis dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanTiada0100
5Memproses tempahan fasiliti sukan MSN dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan1645 tempahan0100

Bulan Mei

BILPIAGAM PELANGGANSTANDARDJUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARDJUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARDPENCAPAIAN (%)
1Memproses permohonan bantuan program latihan/ kejohanan/pegawai teknikal/jurulatih yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanKejohanan – Tiada
Pegawai teknikal - Tiada
0100
2Memproses penawaran dan penamatan atlet/jurulatih/pegawai program yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanJurulatih:
Penawaran – 1
Penamatan – 1
Setiausaha Eksekutif – Tiada
Emolumen - Tiada
0100
3Menjelaskan tuntutan bayaran dalam tempoh empat belas (14) hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.Tempoh masa yang ditetapkan177 baucer0100
4Memberi maklum balas aduan/cadangan berkaitan Majlis dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan2 aduan0100
5Memproses tempahan fasiliti sukan MSN dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan1749 tempahan0100

Bulan April

BILPIAGAM PELANGGANSTANDARDJUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARDJUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARDPENCAPAIAN (%)
1Memproses permohonan bantuan program latihan/ kejohanan/pegawai teknikal/jurulatih yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanKejohanan – Tiada
Pegawai teknikal - Tiada
0100
2Memproses penawaran dan penamatan atlet/jurulatih/pegawai program yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanJurulatih:
Penawaran – 1
Penamatan – 0
Setiausaha Eksekutif – Tiada
Emolumen - Tiada
0100
3Menjelaskan tuntutan bayaran dalam tempoh empat belas (14) hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.Tempoh masa yang ditetapkan370 baucer0100
4Memberi maklum balas aduan/cadangan berkaitan Majlis dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan1 aduan0100
5Memproses tempahan fasiliti sukan MSN dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan5072 tempahan0100

Bulan Mac

BILPIAGAM PELANGGANSTANDARDJUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARDJUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARDPENCAPAIAN (%)
1Memproses permohonan bantuan program latihan/ kejohanan/pegawai teknikal/jurulatih yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanKejohanan – 1
Pegawai teknikal - Tiada
0100
2Memproses penawaran dan penamatan atlet/jurulatih/pegawai program yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanJurulatih:
Penawaran – 9
Penamatan – 2
Setiausaha Eksekutif – Tiada
Emolumen - Tiada
0100
3Menjelaskan tuntutan bayaran dalam tempoh empat belas (14) hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.Tempoh masa yang ditetapkan625 baucer0100
4Memberi maklum balas aduan/cadangan berkaitan Majlis dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanTiada0100
5Memproses tempahan fasiliti sukan MSN dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan6437 tempahan0100

Bulan Feb

BILPIAGAM PELANGGANSTANDARDJUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARDJUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARDPENCAPAIAN (%)
1Memproses permohonan bantuan program latihan/ kejohanan/pegawai teknikal/jurulatih yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanKejohanan – 2
Pegawai teknikal - Tiada
0100
2Memproses penawaran dan penamatan atlet/jurulatih/pegawai program yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanJurulatih:
Penawaran – 9
Penamatan – 2
Setiausaha Eksekutif – Tiada
Emolumen - Tiada
0100
3Menjelaskan tuntutan bayaran dalam tempoh empat belas (14) hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.Tempoh masa yang ditetapkan340 baucer0100
4Memberi maklum balas aduan/cadangan berkaitan Majlis dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanTiada0100
5Memproses tempahan fasiliti sukan MSN dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan931 tempahan0100

Bulan Januari

BILPIAGAM PELANGGANSTANDARDJUMLAH DILAKSANA MENGIKUT STANDARDJUMLAH TIDAK DILAKSANA MENGIKUT STANDARDPENCAPAIAN (%)
1Memproses permohonan bantuan program latihan/ kejohanan/pegawai teknikal/jurulatih yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanKejohanan – Tiada
Pegawai teknikal - Tiada
0100
2Memproses penawaran dan penamatan atlet/jurulatih/pegawai program yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkanJurulatih:
Penawaran – 4
Penamatan – 3
Setiausaha Eksekutif – 10
Emolumen - 3
0100
3Menjelaskan tuntutan bayaran dalam tempoh empat belas (14) hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.Tempoh masa yang ditetapkan275 baucer0100
4Memberi maklum balas aduan/cadangan berkaitan Majlis dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan2 aduan0100
5Memproses tempahan fasiliti sukan MSN dalam tempoh 3 hari bekerja.Tempoh masa yang ditetapkan1298 tempahan0100