Piagam Pelanggan

  1. Memproses permohonan bantuan program latihan/kejohanan/pegawai teknikal/jurulatih yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.
  2. Memproses penawaran dan penamatan atlet/jurulatih/pegawai program yang telah diluluskan dalam tempoh 14 hari bekerja.
  3. Menjelaskan tuntutan bayaran dalam tempoh empat belas (14) hari dengan syarat dokumen yang dikemukakan adalah lengkap.
  4. Memberi maklum balas aduan/cadangan berkaitan Majlis dalam tempoh 3 hari bekerja.
  5. Memproses tempahan fasiliti sukan MSN dalam tempoh 3 hari bekerja.

 

Tarikh Kemaskini : 29/11/2016