Last updated on January 21st, 2022

Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang beroperasi di Lembah Klang dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempohnya.