Tawaran adalah dipelawa penyebutharga-penyebutharga tempatan bertaraf BUMIPUTERA yang beroperasi di Kuala Lumpur dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempohnya.