Tawaran adalah dipelawa daripada Kontraktor bertaraf BUMIPUTERA yang beroperasi di Kuala Lumpur / Selangor dan berdaftar dengan Lembaga Pembangunan Industri dan Pembinaan Malaysia (CIDB) yang masih sah tempohnya.