Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang beroperasi di Pahang Darul Makmur dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempohnya.