Tawaran adalah dipelawa kepada syarikat-syarikat tempatan yang beroperasi di Kuala Lumpur / Lembah Klang dan berdaftar dengan Kementerian Kewangan Malaysia yang masih sah tempohnya.