Tawaran adalah dipelawa kepada Kontraktor-Kontraktor Bumiputera yang berdaftar dengan Pusat Khidmat Kontraktor (PKK) bagi Negeri Pahang dan Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia (CIDB) Gred G1/G2, Kategori MEPengkhususan E04/E11 beralamat di Negeri Pahang dan pendaftarannya masih berkuatkuasa.