Tawaran adalah dipelawa kepada pembekal tempatan yang berdaftar dengan Kementerian Kementerian Malaysia (MOF) dan masih sah tempohnya.